Print

TASULISTE TEENUSTE HINNAKIRI ALATES 1.03.2015
Koduvisiit (väljaarvatud rasedad ja alla 2 aastased lapsed
5

Sõidukijuhi tervisetõend I-grupp (amatöör A ja B kat.) 

25 (20**)

Sõidukijuhi tervisetõend II-grupp (kutseline C,D,E kat.)
30 
Tõend lapsele ja õpilasele (vajadusel lisaks uuringud vastavalt Haigekassa hinnakirjale)
5
 
Tööga seotud tervisetõen 
20
Tervisetõend relvaloa taotlejale
30
Tervisetõend elukindlustuse taotlejale (lisaks analüüsid vastavalt Haigekassa hinnakirjale)
30
Analüüsid ja uuringud patsiendi soovil vastavalt Haigekassa hinnakirjale
 
Kindlustamata isiku esmane vastuvõtt
20
Kindlustamata isiku korduv vastuvõtt
15
Koduvisiit kindlustamata isiku juurde
20
Kindlustamata isiku pereõe vastuvõtt
10
Dokumendi väljastamise eest ei tohi  küsida tasu, kui see väljastatakse haigekassale, õiguskaitseorganile, ühelt ravi­asutuselt teisele, töövõimetus-ekspertiisiks, puude raskusast­me määramiseks või muudel seadusega sätestatud juhtudel.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SOODUSHIND**  õpilased, pensionärid , puudega inimesed ( kes ei tööta)

 
  

DoIT | kodulehe disain ja sisuhaldustarkvara